PoužitieSjögrenov syndróm

Pod názvom Sjögrenov syndróm je pomenované systémové autoimunitné ochorenie spojivových tkanív, charakteristické hlavne zníženou funkciou žliaz s vonkajším vylučovaním. Ochorenie je pomenované podľa švédskeho očného lekára, ktorého práca o príčine zápalu očnej rohovky sa stala podkladom pre pomenovanie tohto syndrómu. V prejavoch Sjögrenovho syndrómu dominujú nedostatočná tvorba slín – sucho v ústach, zápal očnej rohovky a spojivky; postihnuté bývajú takisto žľazy vaginálnej sliznice, kože, zažívacieho traktu a iné.. Jedná sa o reumatologické ochorenie a preto liečbu riadi odborný lekár – reumatológ. Ochorenie sa môže vyskytovať buď samostatne alebo s inými pridruženými reumatickými chorobami.

Jedným z prejavov Sjögrenovho syndrómu u žien môže byť vaginálna suchosť. Príčinou tejto vaginálnej suchosti je porucha žliaz prítomných vo vaginálnej sliznici. Zdravotnícka pomôcka IALUNA® odstraňuje všetky príznaky spojené so suchosťou pošvy a je možné používať ju súbežne s liečbou, ktorú určil odborný lekár.