PoužitieObnovenie vlastností vagíny

V živote ženy sa môžu vyskytnúť stavy, kedy je prirodzené prostredie vagíny narušené. Vyvolávajúcich faktorov môže byť celá škála – závažnejšie sú tie, pri/po ktorých môžu ťažkosti pretrvávať dlhšie obdobie. Na zmiernenie alebo odstránenie týchto ťažkostí je určená zdravotnícka pomôcka IALUNA®.

Niektoré faktory po ktorých môže byť prirodzené prostredie vagíny narušené:

  • po pôrode
  • po gynekologických operáciách
  • po prekonaní vaginálnej infekcie
  • po chemoterapii a rádioterapii
  • pri antiestrogénovej liečbe (pri endometrióze, myómoch…)
  • Sjögrenov syndróm

IALUNA® je určená taktiež na zmiernenie nasledujúcich nešpecifických príznakov ako sú:

  • svrbenie
  • pálenie
  • dyskomfort
  • bolesť pri pohlavnom styku (často vedie k ukončeniu sexuálnych aktivít žien z dôvodu bolesti resp. krvácania po styku)